Hållbarhet på WenngarnLÄS SAMMANFATTNINGEN HÄR

Innehåll: 

  • Slottsträdgården 
  • Honung och ekosystemtjänster
  • Bergvärme 
  • Solenergi
  • Giftfri förskola
  • Transfer och Tesla 
  • Återvinning
  • Insektshotell 

Låt dig utmanas:
Hur kan du påverka?

Relaterade sidor:
Hållbar Destination
Elavtal och klimatpåverkan
Solenergi i Sigtuna

Intyg:

Hållbarhet på Wenngarn

Vår vision är att vara en inspirationskälla och mötesplats där gemenskap och delaktighet utvecklar människors idéer och drömmar - Allt blir verkligt när man delar med sig. På olika plan står vi inför stora utmaningar, både som individer och som samhälle. På Wenngarn försöker vi skapa förutsättningar för alla att göra skillnad och bidra utifrån egna förutsättningar samtidigt som vi har de övergripande samhällsfrågorna för ögonen.

Med utgångspunkt från den långa historia som finns representerad på Wenngarn tar vi avstamp in i framtiden. Bevara och samtidigt utveckla. Integrera nya lösningar i gamla strukturer, skapa nytt och samtidigt bevara etablerad fungerande struktur. Vi tror på att man kan väcka lusten och optimismen till liv och därmed skapa förutsättningar för positiv utveckling både lokalt och globalt.

Vårt läge med närhet till Stockholm, Uppsala och Arlanda skapar goda förutsättningar att vara en plats där oväntade och spännande möten skapas och där de mest kreativa lösningarna på samhällsutmaningar kan implementeras och sättas i ett konkret sammanhang.

Genom den bredd på olika verksamheter som finns inom Wenngarns område kan vi jobba med många typer av problemställningar. Hur ska vi bo, umgås, transportera oss och äta för att må bra och samtidigt låta bli att sabba planeten.

Wenngarn kännetecknas av ständig aktivitet och utveckling, det är så vi går från vision till
verklighet. Här ger vi exempel på det vi redan har gjort. Kanske har ni förslag på vad vi borde göra mer?

IMG_3536

IMG_3481

Slottsträdgården – närodlat på riktigt

Smaken på en nyplockad jordgubbe är oslagbar. Pinfärsk sparris riktigt exploderar med smaknyanser när man tar ett bett. Nyskördad potatis smälter i munnen och väcker liv i nya smaklökar. Att odla själv ger en extra dimension till maten. Dagens matproduktion har allt mer drivits mot storskalighet vilket drivit ned kostnaderna men samtidigt gjort att transporttålighet har prioriterats på bekostnad av smak.

Närodlat behöver inte nödvändigtvis vara bättre ur miljösynpunkt. Det beror mer på hur det produceras än var det produceras. På Wenngarn odlar vi utan bekämpningsmedel och konstgödning för att minska miljöpåverkan. Det som kan odlas nära slipper transporteras långväga och svinnet kan också minimeras.

På Wenngarn har vi möjligheten att odla själva och använda grönsaker direkt från odlingen hos bageriet och Dammstugan. Direktkontakten med odlingen ger inspiration kring vad som är i säsong och vilka smaker som kombinerar bäst.

På Wenngarn odlas det på flera ställen. Örtkryddor vid Dammstugan. Mangold, rödbeta, bönor, rädisa, sallad och annat bakom Anstalten. Och nere i slottsträdgården finns det sedan länge äppelträd som ger frukt både för att äta och för att göra äppelmust i musteriet.

Något av det första som planterades var humle – sorten är Nordbrau och ska förhoppningsvis kunna användas i bryggeriet när vi brygger vår egen öl.

I slottsträdgården odlas det mycket spännande och gott – hallon, krusbär, vinbär, björnbär. Rabarber och jordgubbar, sparris och lök, jordärtskockor och potatis. Många sorters potatis, exempelvis – Saxon, Orla, Inca Bella, Kestrel och Mandel.

På odlingslotterna som erbjuds allmänheten ges kreativiteten fritt spelrum. Där kan de som vill skapa sin egen slottsträdgård på 8 kvadratmeter.

Vår förhoppning är att odlingen ska utvecklas och växa. Runt Wenngarn finns stora områden som tidigare tillhörde Wenngarns slott så det finns god utvecklingspotential.

20150305_MG_6249

Skärmavbild 2015-09-23 kl. 10.00.57

Honung och ekosystemtjänster

Biodling har gamla anor och har troligen funnits i anslutning till Wenngarns slott i alla tider. Socker har inte alltid funnit så lättillgängligt och billigt och honung har varit uppskattat som sötningsmedel.

Men honungen för med sig ett stort mervärde som man inte alltid tänker på.

Av världens 1500 odlade grödor pollineras omkring 70 procent av bin. Ungefär 800 växter pollineras av vilda bin medan cirka 120 av honungsbin. Bland våra mest älskade bär som vi har tillgång till genom allemansrätten skulle till exempel lingon, hallon, blåbär och hjortron vara chanslösa utan våra bin. Det sägs att människans föda är beroende av pollinering upp till 70 procent. Så är det även med foder till våra djur, utan binas hjälp skulle exempelvis kor inte få klöver vilket är mycket näringsrikt och bra foder till dem.

Våra odlade grödor blir större med en bra pollinering, ända upp till 20 procent större om honungsbiet får göra pollineringsarbetet. Även växtriket förser oss med material som det tillverkas tyger av som sedermera blir kläder mm. Värdet av binas pollinering beräknas till omkring 153 miljarder euro per år.

På Wenngarn har vi fem bikupor som bidrar till att göra våra odlingar vackra och ge stora skördar. Ingmar Åberg sköter om bikuporna och skördar honungen, något han gjort i många år.

Att kunna använda honung i matlagningen som faktiskt kommer från slottsträdgården ger en extra smakdimension och när man sluter ögonen så kan man till och med se de blommande äppelträden i slottsträdgården framför sig och på så sätt dra ut lite extra på den härliga sommaren.

"En värmepump kan krama ur minsta lilla plusgrad från omgivningarna och används bland annat för att värma upp våra hem. Poängen är att energi – i det här fallet i form av värme – finns överallt: det svåra är att samla in den. Men just det kan värmepumpen. Det här utnyttjas bland annat i bergvärme, som kommer åt solenergin som är lagrad i berggrunden. Berggrunden har en temperatur på 2–8 grader, som bergvärmepumpen kan ta upp.

Värmepumpen flyttar värme från en plats till en annan. En rörslinga tar upp värme ur berget, och en värmeväxlare flyttar energin till husets värmesystem och element. För att driva pumpen och värmeväxlaren behöver man tillföra energi, oftast i form av elektricitet." Källa: Tekniska museet


10273748_140026116167859_2173239915335969829_n

Bergvärme som sparar megawattimmar

Vi gillar ju historia på Wenngarn, även modern sådan. Sigtunabon Sten Engwall. Sten är över 90 år och har spelat en viktig roll för utvecklingen av den moderna bergvämetekniken.

Omkring 1960 utvecklade Sten en metod för att borra snabbare och billigare –Avantimetoden. Innan dess hade borrning av hål varit en tidsödande och långsam process som gjorde det svårt att få lönsamhet inom bergvärmetekniken.

Bergvärmen sparar mycket energi och minskar också klimatpåverkan, speciellt när elektriciteten kommer från förnybara källor. I Sverige uppskattas att det finns över 400 000 anläggningar.

På Wenngarn, inte minst i Slottet, förbrukas en hel del energi. Men tack vara bergvärmen förbrukas betydligt mindre idag än tidigare. Sedan våren 2014 har bergvärme installerats på Slottet. Tillsammans beräknas de spara över en miljon kilowattimmar årligen, motsvarande ca 50 normalvillors förbrukning.

Och det är här Sten kommer in i bilden. Bara för Slottet borrades nämligen över 2 kilometer i ett stort antal borrhål, så ni kan förstå att vi var glada över Stens innovation. Tack vare Sten sparar vi både pengar och miljö och gör det möjligt att hålla det historiska Slottet lite mera öppet.

12036957_294872807349855_3344463564322333550_n

Solenergi – framtidens energikälla

Inom Wenngarn används en hel del energi, inte minst elektricitet. Traditionellt får vi ju vår elenergi från stora anläggningar långt borta, i Sverige framförallt från vattenkraft och kärnkraft. Men energibranschen är under stark omvandling globalt och stora förändringar är att vänta.

Priset för att producera el från vind har gått ned till konkurrenskraftiga nivåer och när det gäller sol är utvecklingen än mer dramatisk. Tyskland inledde utveckling med sin så kallade ”Energiwende” vilket lett till att solceller blivit en massmarknadsprodukt med stark nedåtgående kostnadskurva. Under 2014 investerades 270 miljarder dollar i förnybar energi enligt FN-organet UNEP.

I slutet av april 2015 presenterade Tesla Motors en lösning för energilagring. Så här skrev tidningen Fokus: ”Förra fredagen kom den framtiden lite närmare. Elbilstillverkaren Tesla presenterade då ett nytt batteri – främst för hemmabruk, men också för industriella spelare. Att företaget planerade det var känt sedan tidigare – en ny, enorm batterifabrik är under uppbyggnad i Nevada. Men det som överraskade alla var priset på batterierna. Analytiker hade trott att priset skulle vara minst dubbelt så högt.”

slott-slottpark-balong

Giftfri förskola – att bry sig om de yngsta

Sedan våren 2015 finns det återigen en förskola på Wenngarn. Barn är fantastiska på många sätt, de utvecklas och förändras varje dag. Samtidigt är barn extra känsliga, inte minst för påverkan av kemikalier i sin omgivning. Riskerna med detta har uppmärksammats av bland andra Kemikalieinspektionen och Naturskyddsföreningen genom konceptet Giftfri förskola. För Sigtuna Kommun är det en prioriterad fråga.

Kemikalier behövs för att vi ska kunna leva det liv vi gör. De finns praktiskt taget i allting som omger oss i vardagen – möbler, kläder, mat, hygienprodukter, elektronik och bilar.

På cirka 50 år har kemikalieproduktionen i världen ökat från mindre än 10 miljoner ton till över 400 miljoner ton per år. Antalet kemiska ämnen som förekommer i samhället är mycket stort. Företagens rapportering till EU:s kemikaliemyndighet, Echa, visar att över 100 000 kemiska ämnen används.

Det finns fem områden som viktiga för att åstadkomma en giftfri förskola: Byggnaden, inredning och leksaker, elektronik, mat inkl frukt och mellanmål samt hygien, städ och tvätt. Med hjälp av en praktisk handledning från Naturskyddsföreningen har vi gjort vårt bästa för att se till så att barnens miljö redan från början ska vara anpassad och ge så lite exponering för kemikalier som möjligt.

När det gäller byggnaden är den en gammal struktur byggd i tegel och betong. För att säkerställa att färg, mattor, lim, spackel och innertak ger så liten påverkan som möjligt har vi kontrollerat dessa gentemot Bastaregistret vars syfte är att fasa ut ämnen med farliga kemiska egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter och bidra till Sveriges nationella miljökvalitetsmål ”Giftfri miljö”.

Vad gäller inredning och leksaker väljs i första hand naturmaterial vilket också ligger i linje med skolans inriktning som Montessoriförskola. Den praktiska handledning som tidigare nämnts har också använts. Användningen av elektronik kommer att minimeras.

Förskolans mat lagas och levereras av lokala Dammstugan på Wenngarn. 

Att gå så långt som att säga att vår förskola är giftfri vill vi kanske inte, men vi har gjort vårt bästa.

Skärmavbild 2015-09-23 kl. 10.22.41

Skärmavbild 2015-09-23 kl. 10.22.50

Tesla – Persontransporter på ett nytt sätt

Människans behov av att mötas har alltid funnits och vårt behov av att transportera oss är lika gammalt. I forna tider när vattenståndet i Mälaren var högre gick det faktiskt att ta sig med båt ända fram till Slottet där den nuvarande parken ligger.

Idag är det bilen som dominerar och ger en fantastisk frihet och rörlighet. Samtidigt för bilen med sig ett antal problem, inte minst utsläpp av avgaser och koldioxid. I Sverige står vägtransporter för över 30 procent av vår klimatpåverkan och personbil för nära 20 av dessa. Ett samhälle anpassat för bilen skapar också avstånd genom att vissa grupper inte har tillgång till bil. Det kan bero på medicinska, ekonomiska eller andra skäl.

Mycket görs för att möjliggöra andra sätt att transportera sig. I staden är både cykel och kollektivtrafik snabbare och enklare än bilen. Med elektricitetens hjälp kan cyklingen bli ännu lättare och antalet elcyklar på marknaden ökar liksom försäljningen. Elektricitet börjar också användas inom kollektivtrafiken. Nyligen invigdes Stockholms första elbusslinje med elhybridbussar på linje 73. Denna sommar kommer man också kunna åka eldriven båt mellan Nybroplan och Saltsjöqvarn.

Fler och fler skaffar elbil och för besökarna på Wenngarn finns möjlighet att ladda sin elbil med förnybar el. Denna service är tills vidare något vi bjuder våra gäster på. En av de mer omtalade elbilarna är Tesla. Tesla ligger i framkant på elbilsutvecklingen, så våren 2015 införskaffade vi två stycken Teslabilar. Räckvidden och prestandan är imponerande och när man kör Teslan är det tydligt att framtiden är eldriven. När man sedan kombinerar solpaneler med elbil så blir den utvecklingen ännu tydligare. De 16 paneler som sitter på Orangeriet ger tillräckligt med energi för att driva en Tesla 2000 mil på ett år.

Återvinning som gör skillnad

Att ta tillvara existerande byggnader och utveckla dem vidare är basen för Sisyfos, ägaren till Wenngarn. Hela Wenngarn är ju ett enda stort förädlingsprojekt. Man spar mycket resurser och energi på att återanvända material.

Det är ju något som gäller också för prylar och kläder. Loppisen här på Wenngarn, som drivs av Skånela idrottsförening, hjälper ju oss alla att återupptäcka gamla fynd som får nytt liv.

Men allt kan inte återanvändas. Att då ta tillvara materialen är viktigt eftersom det sparar stora mängder energi. Dessutom slipper man ju bryta malm, såga ned träd, smida järn och mycket annat.

Några exempel på vad materialåtervinning innebär i form av minskad klimatpåverkan är:

• Aluminium medför minskade koldioxidutsläpp med 10 ton per ton återvunnen aluminium.
• Glas medför minskade utsläpp på omkring 0,6 ton koldioxid per ton glas som återvinns.
• Papper ger minskade utsläpp på 1,5 ton koldioxid per ton återvunnet papper.
• Plast ger minskade utsläpp på omkring 1,5 – 2 ton koldioxid per ton återvunnen plast.

Att få återvinningen att fungera i vardagen är en utmaning. Är det bråttom och för mycket finns det risk att det ”glöms”. På Wenngarn har vi skapat ett eget återvinningscenter som underlättar. Dit tas återvinningsmaterial från alla verksamheter innan det hämtas av återvinningsbolaget.

Slutligen går det som inte kan materialåtervinnas av olika skäl till energiåtervinning i Brista där det bränns och ger el och fjärrvärme. På så sätt undviker vi att lägga skräp på hög, så kallad deponi, och samtidigt får vi mervärden i form av nya funktioner, nya material och energi.

hotell

hotell2

Insektshotell för våra minsta gäster

Död ved myllrar av liv. Ungefär 70 procent av Sveriges hotade insektsarter lever i död ved någon gång under sin livscykel. På den döda veden växer vedlevande svampar och tickor som fungerar som mat åt en stor mängd skalbaggar, fjärilar och flugor. Dessa är i sin tur mat åt rovlevande skalbaggar, fåglar och fladdermöss. På den döda veden växer också många arter av lavar och mossor.

Idag råder det akut brist på döda träd och död ved i våra skogar. Detta är en stor anledning till utarmningen av den biologiska mångfalden i Sverige. Bristen på död ved uppmärksammas i både de nationella och regionala miljömålen. I miljömålet Levande skogar är en ökning av andelen död ved ett tydligt mål.

Man kan arbeta aktivt med att öka mängden grov död ved i tätortsnära skogar och naturområden genom att skapa ”biodepåer”. En biodepå är död ved som är utlagd för att gynna olika djur, svampar, lavar och mossor. En biodepå kan bestå av en ensam grov stock eller en hög med stockar, ibland blandat med klenare grenar och ris

På Wenngarn har vi av högen med träd och grenar skapat en livsmiljö för både vanliga, sällsynta eller hotade insektsarter, svampar och annat liv som är beroende av död ved. En så kallad faunadepå. Faunadepån är ett helt litet universum av små livsrum för många arter. Ett tips även för din egen trädgård.

Vi på Wenngarn tycker att detta är extra viktigt med anledning av att Olof Rudbeck, den svenska botanikens fader, var starkt inblandad i 1600-talets slottsanläggning och säkert gillat även detta tilltag. Insektshotellet har namngetts efter den blomma som Carl von Linné namngav till Rudbecks ära.
Hitta hit

Wenngarns läge

Bil
Adress: Wenngarns slott 193 91 Sigtuna
Se vägbeskrivning här
GPS koordinater: 59.648772, 17.719628

Kommunalt
Det går bra att åka kommunalt från Uppsala, Knivsta, Arlanda och Stockholm.
Både buss UL 183 och SL 579 stannar vid hållplatsen Venngarnsvägen

Cykel eller till fots
Från Märsta finns det cykelvägar till Sigtuna Stad och därifrån en naturskön cykelväg genom Viby by och Sigtuna golfbana.