Visionsdagen tillbaka 23-24 mars 2017Kulturarvens VÄRDESKAPANDE BERÄTTELSER – en väg till ekonomisk hållbarhet

Visionsdagen på Wenngarn är en mötesplats för olika aktörer och sektorer som har tillvaratagandet och utvecklingen av Sveriges kulturarv som en gemensam fråga och ett gemensamt intresse. Visionsdagen utgör en plattform för att diskutera ämnet utifrån olika synvinklar och med konkreta projekt som exempel.

Vi kommer att vara på Wenngarns slott som är ett exempel på en kulturmiljö där samarbeten både har misslyckats och lyckats och där utmaningen nu är att nå en långsiktigt stabil utveckling.

—–

Näringslivet kan bygga ett helt varumärke enbart utifrån en plats historia. Stora svenska företag drar nytta av den svenska identiteten och kulturen, både nationellt och internationellt, och enskilda entreprenörer behöver kulturarv och historier att bygga sina verksamheter kring. Våra gemensamma kulturarv är också en grundbult i den starkt växande besöksnäringen. Kulturarvens utveckling är därför en central fråga för näringslivet.

Kulturen utgörs av och bygger på historieberättande, men ställs inför allt större krav på egenfinansiering och stora utmaningar med förfallande miljöer. Ett allt större fokus sätts idag på att hitta finansiering, men att be om pengar utan att först kunna sin historia och sitt värde leder sällan någonvart. All finansiering bygger på att det i grunden finns värden som är värda att satsa på rent ekonomiskt. Medvetenheten om det egna värdet är också en utmaning bland annat för Sveriges museer, enligt Riksförbundet Sveriges Museer.

Kulturens och näringslivets utmaningar är också det offentligas utmaningar. En konkret plan för kulturens framtida finansiering finns inte, och kulturarvens möjligheter att med hjälp av andra sektorer bidra till attraktiva destinationer och värden för invånare, besökare och företag är dessutom en relevant fråga för alla förvaltningar.

I historieberättandet flätas näringslivets, kulturens och samhällets historier ihop. Historieberättandet kan därför vara en väg för att svara på frågan hur ett visst projekt kan fylla både en samhällelig, social och kulturell funktion och samtidigt uppnå ekonomisk hållbarhet.
Att tillvarata det som sitter i väggarna minskar också vår tids ekologiska fotavtryck. Detta gör att framtida generationer inte bara får möjlighet att uppleva och ta del av spännande kulturmiljöer, de får också ärva en ekologiskt hållbar värld.

För Sisyfos AB, som tog sig an utmaningen att förädla Wenngarns slottsområde från slum till blomstrande bysamhälle, är historieberättandet en central del av affärsmodellen. Kanske kan det vara en väg att gå för fler företag och kulturarvsmiljöer? Årets visionsdag på Wenngarn utgör en plattform för att diskutera den frågan.

Att koppla samman historiska händelser med dagens händelser är dessutom viktigt för att förstå den samtid som vi lever i, inte minst i fråga om integration och andra aktuella ämnen. Berättelser är essentiella.
En officiell inbjudan kommer att gå ut senare.

Frågor? Kontakta någon av våra projektledare.

Anders Boman,073 544 09 05,.boman@kulturnaringsliv.se

Anders Wikström, 073 984 19 19, anders@wenngarn.se
Hitta hit

Wenngarns läge

Bil
Adress: Wenngarns slott 193 91 Sigtuna
Se vägbeskrivning här
GPS koordinater: 59.648772, 17.719628

Kommunalt
Det går bra att åka kommunalt från Uppsala, Knivsta, Arlanda och Stockholm.
Både buss UL 183 och SL 579 stannar vid hållplatsen Venngarnsvägen

Cykel eller till fots
Från Märsta finns det cykelvägar till Sigtuna Stad och därifrån en naturskön cykelväg genom Viby by och Sigtuna golfbana.