Visionsdag på Wenngarnwenngarn svartvit

ANMÄLAN och BOENDE

Fyll i följande formulär och skicka till bokning@wenngarn.se

Visionsdagen 2017 anmälningsformulär

Vi erbjuder också boende på Wenngarn. Hotell Anstalten består av moderna och smakfullt inredda rum i den före detta anstaltsbyggnaden från 1916.

Pris

3000 kr med övernattning (del i dubbelrum-300 kr tillägg vid enkelrum)

2500 kr utan övernattning

Kontakta bokningen om du bara kan delta en dag

(lunch den 24 mars ingår inte i konferensavgiften)

Du kan också nå bokningen på: 08-599 293 32

 

 

VISIONSDAGEN den 23-24 mars är INSTÄLLD

Vi planerar att anordna konferensen med bibehållet tema i höst istället och återkommer med datum senare. 

 

Kulturarvens VÄRDESKAPANDE BERÄTTELSER

- en väg till ekonomisk hållbarhet

Välkommen att delta i en visionsdag kring ett ämne som berör alla—våra gemensamma kulturarv och deras brukande och bevarande.

I historieberättandet flätas näringslivets, kulturens och samhällets historier ihop. Historieberättandet kan därför vara en väg för att svara på frågan hur ett visst projekt kan fylla både en samhällsmässig, social och kulturell funktion och samtidigt uppnå ekonomisk hållbarhet. Att tillvarata det som sitter i väggarna minskar också vår tids fotavtryck. Detta gör att framtida generationer inte bara får möjlighet att uppleva och ta del av spännande kulturmiljöer, de får också ärva en hållbar värld.

Att koppla samman historiska händelser med dagens händelser är dessutom viktigt för att förstå den samtid som vi lever i, inte minst i fråga om integration och andra aktuella ämnen. Berättelser är essentiella.

Visionsdagen på Wenngarn är en mötesplats för olika aktörer och sektorer som har tillvaratagandet och utvecklingen av Sveriges kulturarv som en gemensam fråga och ett gemensamt intresse. Visionsdagen utgör en plattform för att diskutera ämnet utifrån olika synvinklar och med konkreta projekt som exempel.

PROGRAM

Program Visionsdag 2017

----------

DAG 1 - 23 mars

11.00 - 13.00
Drop-in lunch och inskrivning

----------

EFTERMIDDAG

Inspirationstalare

----------

Anna Österlund

Placebrander
Konsten att marknadsföra en plats
Vad är platsmarknadsföring? Varför ska man marknadsföra en plats? Vilka ska göra det? Och hur ska de göra det? I det här föredraget blandas teorier med trender och handfasta exempel hämtade från världens alla hörn.

----------

Olle Larsson

Kulturarvsentreprenör,
vd Sisyfos AB
Berättelsen som affärsmöjlighet
Om utmaningen att skapa ekonomiskt hållbara värden genom berättelser. Föredraget utgår från Sisyfos förädling av kulturfastigheter och planen på att skapa ett kulturlotteri i syfte att stödja kulturmiljöer. 

----------

Patrick Walldén

Founder Experience Group & PS Communication
Varumärkesupplevelser värda att snackas om
Om hur man skapar och använder positiva upplevelser och historier värda att berättas och hur det kan skapa framgångsrika produkter, tjänster och varumärken.

----------

Reflektioner från publiken

----------

Christer Gustavsson

Professor vid Konstvetenskapliga institutionen, kulturvård, Uppsala universitet
Kulturvård 3.0 - drivkraft för
smart, hållbar och inkluderande
utveckling

----------

Marie Östblom

Konceptutvecklare Bergslags- satsningen, Intresseföreningen Bergslaget
Bergslagens bruksmiljöer
Under 10 år har 14 bruksmiljöer utvecklats till kvalitativa och till gängliga besöksmål för att locka fler besökare. Där kulturmiljöerna är värdeskapare och historien är grund för en unik platsutveckling.
----------

Magnus Andersson

CEO Orrefors Kosta Boda AB
Från arbetarkommun till upplevelseindustri
I år firar Kosta Boda 275 år. Skiftet mot upplevelser där berättelser är en viktig ingrediens är nödvändig för att 275 år av historia ska bli 275 år av framtid.

----------

Reflektioner från publiken

Sammanfattning av dagen och introduktion till workshop Dag 2

----------

18.00 - ca 22.00
Mingelmiddag på slottet

---------------------------------------------------------------------------------

DAG 2 - 24 mars

FÖRMIDDAG

9.00 - 9.30

Presentation av årets case och upplägg av förmiddagen

----------

9.30 - 11.00

Case och workshops
Villa Björkudden-Tynningö, Alfred Nobels Björkborn, Högbo bruk och Glasriket

Runt om i vårt land finns slottsområden, kvarter och byggnader fulla av historier och värden som inte brukas i sin fulla potential. Hur tar vi tillvara på dessa möjligheter och gör kulturmiljöerna tillgängliga? Vilka värden finns i miljöerna och för vilka är det värt någonting? Är det värt någonting för tillräckligt många? Vem eller vilka kan dra nytta av att platsen bevaras och vem eller vilka vill bruka den? Hur och genom vilka former kan platsen tillgängliggöras och finansieras? Vad kan inte göras? Vem tar risken?

Fika serveras i samband med Workshop

----------

Presentationer av case-visioner

Reflektioner av dagen och blickar framåt

----------

ca 12.00 Konferensen avslutas

(Lunch Dag 2 ingår inte i konferensavgiften, men det finns möjlighet att äta lunch i någon av Wenngarns restauranger eller caféer)

ÅRETS CASE

VILLA BJÖRKUDDEN

Utanför Vaxholm på Tynningö ligger Villa Björkudden. En mycket speciell byggnad med en spännande historia. Den uppfördes som administrationsbyggnad till Världsutställningen i Stockholm 1897, då strax till vänster om Djurgårdsbron. Huset köptes sedan av byggherren Per Johan Sjökvist och flyttades på pråmar till Tynningö. Den fungerade som flyktingförläggning under andra världskriget, som exklusiv sommarbostad för krogkungarna Steinvall på 1920-talet, sommarskola för barn på 1950- och 60-talen och som kollektiv under 70-och 80-talen. Med tiden eftersattes underhållet av huset och fick förfalla mer och mer. 2015 köptes fastigheten av Sisyfos AB och idag är Villa Björkudden helt renoverade. Tanken är att det ska bli en plats där traditioner upprätthålls och där husets storslagna historia tas tillvara, att använda huset för fest, konferens, som tillflyktsort eller bara titta in för att se och på plats få uppleva detta fantastiska ställe. Devisen är att hyran styrs av betalningsförmågan. Den stora utmaningen är hur huset och dess berättelser ska bevaras och användas i framtiden.

ALFRED NOBELS BJÖRKBORN

Alfred Nobel, uppfinnare, företagare och donator. Född i Stockholm 1833, död i San Remo 1896. Han var känd i hela världen redan under sin livstid och hans namn är nu för evigt inskrivet i historien. Allting har sin upprinnelse i Karlskoga! Nobel skrev testamentet i Paris, på svenska. När han dog 1896 uppstod frågan vilken som var hans rätta bostad. Efter rättegångar och många juridiska turer slutade affären med att Björkborns herrgård ansågs som hans rätta bostad. Svensk lag kunde därför hävdas vid hanteringen av hans testamente, vilket var förutsättningen för att Nobelstiftelsen kunde bildas. Nobel hade köpt AB Bofors-Gullspång 1893 och vistades på Björkborns herrgård somrarna 1894-96. Utan sommarboendet i Björkborn – inget Nobelpris! 1982 bildades Stiftelsen Alfred Nobels Björkborn som sedan dess bedriver verksamhet på herrgården. Idag finns här ett museum, en konferenslokal, en stor park, Alfred Nobels laboratorium, café och festlokal. Planer finns på att utöka verksamheterna och bland annat bygga ett visitor center. Herrgården har en mycket stark berättelse, men hur ska man locka nya besökare till platsen?

HÖGBO BRUK

Högbo Bruk är en unik kombination av natur, aktiviteter och kulturhistoria. Herrgårdarna, de röda längorna, smedsstugorna, kvarnen, stallet och bruksparken ger Högbo dess karaktär och minner om det som varit. Historien i Högbo Bruk täcker under de senaste 300-400 åren vitt skilda utvecklingsepoker. Gammal järnhantering, industrihistoriskt viktiga händelser, "törnrosasömn", jordbruk, konferenshotell och idag en blomstrande året-runt-anläggning. Första gången som smide omnämns i Högbo är 1646, bruket ägdes under 1700-talet av den legendariska biskopinnan Catharina Bröms och 1858 lyckades konsul Göran Fredrik Göransson och medarbetare bli först i världen med att utveckla bessemermetoden i industriell skala. Utvecklingen av Högbo bruk har de senaste åren varit mycket framgångsrik och haft sådan fart att historien och områdets berättelser delvis har tappats bort på vägen. Hur kan områdets kulturhistoriska värden återigen lyftas fram för att skapa nya långsiktigt hållbara värden i området?

 

GLASRIKET

Glasriket är ett område i Småland som sedan 1700-talet är känt för sin omfattande glasindustri med en lång tradition av att tillverka munblåst glas. Glasbruken ligger tätt och alla har sin egen identitet. Slutet av 1800-talet var glasbrukens tid, hela 77 glasbruk etablerades i Sverige och fler än hälften här i Småland. Förutsättningarna var de allra bästa: de stora småländska skogarna bidrog med ved till glasugnarna, bottensanden från sjöarna förvandlades till glas och vattenkraften från bäckar och åar behövdes för att driva sliperierna. Det fanns gott om arbetskraft – både yrkesskickliga arbetare och jordbrukets dagsverkare som inte hade jobb året runt. I dag finns 13 glasbruk och studiohyttor samt ett stort antal småföretag i Glasriket. Sedan glasbrukens storhetstid har samhället förändrats i grunden. De ekonomiska och strukturella förutsättningarna från storhetstiden finns inte längre. Hur möter man framtidens utmaningar i en historisk miljö?

ÅRETS INSPIRATIONSTALARE

ANNA ÖSTERLUND

Arbetar som projektledare på Placebrander och har en bakgrund inom besöksnäring med spännande uppdrag som projektledare och destinationsutvecklare, exempelvis för destinationerna runt Vättern. Hon har även jobbat på turistiska pärlorna Göta Kanal och Kolmården. Har pluggat turism i Åre och vid Linköpings universitet. 

olle

OLLE LARSSON

Kulturarvsentreprenör som i över 20 år har arbetat med att förädla kulturmiljöer som har förlorat sin funktion till ekonomiskt hållbar, ny, modern funktion med minsta möjliga förändring. Affärsidén är att bevara och berätta historierna och därmed skapa liv i det nya nyttjandet och använda vårt kulturarvs värde i en ny kontext.


PATRICK WALLDÈN

Grundare av Experience Group och PS Communication.

CHRISTER GUSTAVSSON

Christer är professor vid Konstvetenskapliga institutionen, kulturvård, Uppsala universitet. Sitter bland annat i en expertgrupp som håller på att arbeta in Kultur och kulturarv i nästa omgång av FN:s hållbara utvecklingsmål. Är också utsedd av EU Kommissionen som en av fyra experter inom kulturarv.

MARIE ÖSTBLOM

Marie är konceptutvecklare inom Bergslagssatsningen, Intresseföreningen Bergslaget.

MAGNUS ANDERSSON

Magnus är CEO för Kosta Boda AB.

MER INFO

Tid
23-24 mars, lunch till lunch med mingelmiddag och underhållning på kvällen den 23e mars.

Plats
Wenngarns slott utanför Sigtuna

Med bil: Adress Wenngarns slott 193 91 Sigtuna 30 minuter från Stockholm, 15 minuter från Arlanda

GPS-koordinater: 59.648772, 17.719628

Med buss: UL 183 och SL 579 stannar vid hållplatsen Venngarnsvägen. 
Hitta hit

Wenngarns läge

Bil
Adress: Wenngarns slott 193 91 Sigtuna
Se vägbeskrivning här
GPS koordinater: 59.648772, 17.719628

Kommunalt
Det går bra att åka kommunalt från Uppsala, Knivsta, Arlanda och Stockholm.
Både buss UL 183 och SL 579 stannar vid hållplatsen Venngarnsvägen

Cykel eller till fots
Från Märsta finns det cykelvägar till Sigtuna Stad och därifrån en naturskön cykelväg genom Viby by och Sigtuna golfbana.